REGULAMIN

oraz zasady poruszania się pojazdami ATV Quad lub innymi pojazdami dopuszczonymi do poruszania się po obiekcie Jura Park w Biskupicach

Każda osoba korzystająca z pojazdów ATV Quad wynajmowanych od Firmy JURAFRAD s.c. 42-200 Częstochowa ul. Danusi 17 oraz korzystająca z obiektu Jura Park Biskupice własnym pojazdem ATV Quad lub innym pojazdem dopuszczonym do poruszania się po w/w obiekcie, zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Korzystając z terenu Jura Parku Biskupice oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z postanowieniami Regulaminu korzystania z terenu Ośrodka oraz pojazdów ATV Quad zwanymi dalej pojazdami Quad i innych pojazdów terenowych. Nie zastosowanie się do obostrzeń zawartych w niniejszym Regulaminie, może w konsekwencji doprowadzić do poważnego zranienia lub nawet śmierci.

1. Prawo do poruszania się pojazdami typu ATV Quad oraz innymi pojazdami terenowymi mają tylko osoby pełnoletnie, bądź osoby, które ukończyły 16 rok życia pod opieką prawnego opiekuna.

2. Poruszanie się pojazdami przeznaczonymi do jazdy terenowej pozostaje sportem niebezpiecznym nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa.

3. Z własnej i nie przymuszonej woli akceptujesz ryzyko w czasie korzystania z terenu Jura Park.

4. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje lub życie innych ludzi przebywających na terenie Jura Park.

5. Rozumiesz, że chociaż personel będzie starał się zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich uczestników, możesz zostać zraniony przez osobę nie przestrzegającą tego Regulaminu.

6. Rozumiesz, że poruszanie się pojazdami mechanicznymi, w tym Quadami, pociąga za sobą liczne ryzyka.

7. Rozumiesz i akceptujesz, że właściciel Firmy JURAFRAD s.c. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków podczas korzystania prze Ciebie i innych z terenu Jura Park.

8. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, zobowiązujesz się opłacić ewentualne odszkodowanie osobom, które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania.

9. Korzystający z pojazdów poruszających się po obiekcie Jura Park, zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej odzieży zabezpieczającej przed urazami i kontuzjami. Kask chroniący głowę jest niezbędnym elementem, wymaganym podczas jazdy po terenie Jura Park Quadami lub innymi pojazdami tego wymagającymi.

10. Osoby będące pod wpływem środków odurzających jak i po spożyciu alkoholu, kategorycznie nie mają prawa do korzystania z pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów ATV Quad na terenie Jura Park.

11. Pojazd Quad oraz inne pojazdy mechaniczne przeznaczone do jazdy terenowej nie są zabawkami i ich prowadzenie może być ryzykowne.

12. Zasady jazdy:

 Nigdy nie prowadź pojazdu z nadmierną prędkością. Jedź z prędkością odpowiednią do pokonywanego terenu, widoczności i stanu nawierzchni.

 Zawsze prowadź powoli i bądź wyjątkowo ostrożny jeżdżąc na nieznanym terenie.

 Nigdy nie próbuj jazdy na dwóch kołach, skoków lub innych niebezpiecznych manewrów.

 Podczas jazdy zawsze trzymaj ręce na kierownicy i obydwie nogi na podnóżkach. Jeżeli, podczas jazdy, stopy postawi się na nawierzchni, mogą one dostać się pod tylnie koła, co spowoduje obrażenia.

 Nie zakręcaj z nadmierną prędkością.

 Nigdy nie prowadź pojazdu, jeśli teren jest zbyt stromy dla tego pojazdu lub Twoich umiejętności.

 Sprawdź dokładnie nawierzchnię przed wyjazdem na pochyłość. Nigdy nie pokonuj pochyłości o nadmiernie śliskiej czy luźnej nawierzchni. Nigdy nie otwieraj nagle przepustnicy ani nie wykonuj nagłych przełożeń.

 Nigdy nie pokonuj wierzchołka wzniesienia z nadmierną prędkością. Przy zjeżdżaniu z pochyłości przesuń ciężar ciała do tyłu.

 Nigdy nie zjeżdżaj ze wzniesienia pod kątem - może to spowodować przewrócenie pojazdu. Jeżeli jest to możliwe, jedź prosto w dół.

 Nigdy nie próbuj zakręcać na zboczach wzniesienia. Unikaj jazdy zboczami wzniesienia. Zawsze bądź ostrożny podczas poślizgów.

 Nigdy nie prowadź pojazdu w szybko przepływającej wodzie, jak i w wodzie o większej głębokości niż 25cm. Pamiętaj, że mokre hamulce mogą stracić przyczepność.

 Przed manewrem cofania zawsze upewnij się, że nie ma za Tobą żadnych przeszkód czy ludzi. Jeżeli upewnisz się, że wykonanie manewru cofania jest bezpieczne, wykonaj go powoli.

 Zawsze postępuj według odpowiednich procedur, jeśli utkniesz lub zaczniesz cofać się podczas wjeżdżania na wzniesienie.

 Podczas jazdy wszystkie cztery koła powinny pozostawać na nawierzchni.

 Przed jazdą w nieznanym terenie, należy zawsze sprawdzić obszar poruszania.

 Nie należy szybko prowadzić na nieznanym terenie.

 Nigdy nie należy jechać dalej niż ogranicza to widoczność.

 Należy zachować bezpieczny dystans pomiędzy tym, a innymi pojazdami terenowymi.

 Zawsze bądź przezorny i uważaj na wyboistym, śliskim lub nieutwardzonym terenie.

 Zawsze należy zamykać przepustnice podczas zmiany biegów - brak zastosowania się może spowodować jego wywrócenie.

 Przed jazdą w nieznanym terenie zawsze zwróć uwagę na znajdujące się na nim przeszkody.

 Nigdy nie przejeżdżaj przez tak duże przeszkody, jak głazy czy przewrócone pnie drzew.

 Podczas jazdy przez przeszkody, zawsze postępuj według odpowiednich procedur.

13. Korzystając w jakikolwiek sposób z terenu Jura Park, zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich przedstawionych zasad bezpieczeństwa.

14. Korzystając w jakikolwiek sposób z terenu Jura Park, zgadzasz się dostosować do wszystkich punktów tego Regulaminu.

15. Nikt, wyłączając właściciela Firmy JURAFRAD s.c., nie ma prawa do zmiany żadnego z warunków tego Regulaminu.

Na terenie ośrodka na krzyżowaniu się tras obowiązuje zasada ustępowania pojazdom nadjeżdżającym z naszej prawej strony. Dojeżdżając do krzyżowania się tras, zawsze zachowaj szczególną ostrożność!

Na terenie Jura Park obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków. Zakaz ten nie dotyczy różnego rodzaju napojów.

Jura Park Biskupice

woj. śląskie, powiat częstochowski, gmina Olsztyn

Regulamin obowiązuje od 17 czerwca 2016 roku.
QR code

qr code

Kontakt

Biskupice, Śląsk
 
+48 694 000 375
 


Wykonanie: Grupa Motivo || Wszystkie prawa zastrzeżone dla Jura Park 24 Biskupice